Monday, October 21, 2013

Một tài khoản Blogger được tạo tối đa bao nhiêu Blog ?

Một số bạn muốn tìm hiểu, Blogger cho phép một tài khoản Gmail tạo tối đa được bao nhiêu Blog ?, dung lượng lưu trữ tối đa là bao nhiêu ? ...

Mặc dù Google rất cố gắng tối đa dung lượng lưu trữ dành cho người dùng. Tuy nhiên, bản thân tài nguyên của Google cũng có giới hạn:


1) Số lượng Blogs tối đa cho mỗi tài khoản Blogger:  100 Blogs (Tuy nhiên, nếu tạo quá nhiều blog cùng 1 thời điểm sẽ bị khóa tài khoản.)

2) Số lượng bài đăng (post):  không giới hạn

3) Dung lượng bài đăng:  không giới hạn

4) Số lượng trang (page):  20 trang

5) Dung lượng trang:  1 MB / trang

6) Dung lượng lưu trữ ảnh:  15 GB (trên Picasa)

7) Số thành viên tham gia blog:  100 / blog

8) Nội dung giới thiệu:  tối đa 1,200 từ.

9) Số lượng nhãn (tag, label):  20 / bài,  2000 / blog.

Chúc bạn thành công trên Internet!

0 comments:

Post a Comment